Welkom bij Belvédère

Al 50 jaar zelfstandig wonen in een veilige omgeving

Een echt thuis in een veilige woonomgeving is onontbeerlijk in welke levensfase u zich ook bevindt. Naarmate men ouder wordt gaat men andere eisen stellen aan de manier van wonen. Belvedere Rijswijk is een woonvoorziening voor senioren vanaf 45 jaar en biedt juist voor die groep een optimale woonsituatie.

Zelfstandig wonen in comfortabele koopappartementen.

Laatste nieuws

Aantrekkelijke koopappartementen, met service

Belvédère Rijswijk is een wooncomplex bestaande uit koopappartementen. Er zijn twee-, drie- en zelfs vier- en vijfkamerappartementen. In Belvédère zijn veiligheid en zelfstandigheid sleutelbegrippen.

U kunt gebruik maken van een personenalarmeringssysteem van de alarmcentrale van Florence. Bovendien kunt u (dagelijks) een koelverse of warme maaltijd bestellen. Deze wordt thuisbezorgd door een externe cateraar. Ook kunt u, desgewenst, kleine werkzaamheden door de huismeester laten verrichten.

Voor alles geldt: u hoeft er geen gebruik van te maken, maar het kan. En dat is wel zo geruststellend.

Deze appartementen zijn nu beschikbaar:

Ongedwongen actief

Naast die prettige privacy zijn er legio mogelijkheden tot het leggen van sociale contacten. In Belvédère Rijswijk vormen de bewoners op een ongedwongen wijze een heterogene woongemeenschap.

Dat Belvédère ideaal is voor actieve mensen, blijkt wel uit het feit dat in ons complex ook mensen wonen die nog werkzaam zijn. Zij profiteren van onze ideale ligging ten opzichte van de uitvalswegen naar de A4, A13 en de A12.