Organisatie

Coöperatieve vereniging

Wonen in Belvédère Rijswijk kent vele voordelen. De aankoopprijs is hiervan een belangrijk aspect. Belvédère Rijswijk opereert onder de rechtsvorm van de coöperatieve vereniging. De coöperatieve vereniging staat als eigenaar van het gebouw ingeschreven in het kadaster (en niet de afzonderlijke leden). Wilt u in Belvédère Rijswijk komen wonen, dan koopt u een lidmaatschap. Dit lidmaatschap geeft recht op bewoning. Het kopen van een appartement is dus in feite het kopen van een woonrecht.

Bestuursvorm

Het beleid rond Belvédère Rijswijk wordt, zoals in de statuten van de coöperatieve vereniging beschreven, ontwikkeld door de statutair directeur en Raad van Beheer. De Raad van Beheer wordt door de leden gekozen en houdt toezicht op het functioneren van de gehele organisatie. Tweemaal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden, waarbij de beleidszaken, begroting en jaarrekening worden besproken.

Dagelijks beheer

Het beheer en de dagelijkse leiding van Belvédère Rijswijk is in handen van een directeur, die bijgestaan wordt door een aantal medewerkers.

Ook in Belvédère Rijswijk wonen?

Heeft u plannen om in Belvédère Rijswijk te komen wonen, dan zal een ballotage-/kennismakingsgesprek met enkele leden van de Ballotage Commisie/Raad van Beheer plaats hebben.

Tijdens dit gesprek wordt beoordeeld of u als kandidaat-lid in staat bent de servicekosten te betalen. Als deze uitslag positief is, staat niets u meer in de weg om als lid toegelaten te worden.

Poezen en kleine huisdieren (geen honden) zijn toegestaan.

Aankoopkosten en vaste bijdragen 2024

Iedereen die kiest voor Belvédère Rijswijk, krijgt te maken met de kosten voor de koop van het lidmaatschap dat automatisch recht geeft op bewoning. Indien gewenst kunt u een beperkte lening met een aflossingsverplichting afsluiten.
De vaste bijdragen dient u een maand vooruit te voldoen.

Onder de vaste bijdragen vallen vrijwel alle vaste woonlasten zoals:

  • Onderhoud van gebouwen, terreinen en de tuin
  • Verzekering van opstal (incl. glas)
  • Watersysteemheffing (eigenarendeel)
    (opgelegd door Regionale Belasting Groep)
  • Eigenarendeel rioolbelasting
  • Onroerende-zaakbelasting (WOZ)
  • Warm- en koudwatergebruik
  • Personeelskosten

De vaste bijdragen dienen maandelijks vooruit te worden betaald.

De kosten variëren van € 510,28 voor een 2-kamer appartement tot € 1.147,49 voor een 5-kamer hoekappartement.

De kosten van electra en warmte worden op basis van individueel verbruik verrekend.